Непостижимата свобода

Светът е шумен, остър и горчив

по ръбчетата, пълни с хора.

А иначе е светъл и трепти 

в една искрящо жълта, тиха еуфория.

А иначе е пясък и море,

лози, смокини, камъни и риби.

А аз отвътре просто съм небе,

което ти не можеш и да видиш.

А аз съм само чиста синева,

безоблачна и малко ветровита.

Но хората не виждате това

и само птиците при мен долитат.


Жената, която обича

Жената, която обича, не спи.
Тя пише писма до звездите в небето.
Рисува слънца с много ярки лъчи,
които в очите ѝ после да светят.
Говори със вятъра. Пее с дъжда.
Разказва на птиците своята обич.
И всички разбират, че тя е жена,
която без Него не може. Не може.
Жената, която обича, не спи.
Полека превръща се пак във момиче.
Луната я гледа със златни очи,
щастлива, защото жената обича.