Женски работи...

Още чувствам във себе си
колко много ми се лети.
Затова - щом ми режат крилете
... си отглеждам метли.

За летежите няма значение
имаш ли или не крила.
Важно е настроението.
Много важно е. Няма как.

Важен е устремът към високото,
а не как ще стигнеш до там.
Аз от малка си зная посоката.
И добре, че имам метла :)