Un ange passe*

*

Край тях прелитат ангели. Безброй.
А някои за мъничко поспират.
Тя се усмихва на крилете им. А той
изглежда, че дори не подозира.
Тя се усмихва нежно. През сълзи.
И после дълго съзерцава тишината.
Той гледа... някъде. И пак мълчи.

Прелитат ангели край тях.
И от крилата им
над нея се посипва светъл прах.
Завихря се. Обгръща я. И я отнася.
И в дългата им, плътна тишина
внезапно става много празно...