Нещо, което има смисъл


За да стане реалност този сериал, е нужно да бъдат събрани един милион гледания в YouTube до 26. 11. 2015.