Да превърнеш изкуството в конфекция...

(или колко е важно да бъдеш харесван)

Обличам се
в жълти цветя.
И крача през утрото.
И знам, че само Феите ще ме познаят.
Във джоба ми спят
три стъклени топчета.
От Милано.
Където никога не съм била.
От някъде мирише на кафе...
Нали е сутрин.
Аз кафе не пия.

И ако не бях АЗ, щях да съм калинка.

Да затвориш хаоса на мислите си в думи
е по-лесно, когато стихът е свободен.
Но ми пречи на поезията.

Обаче моята поезия я няма.
Превърна се в конфекция.

Когато Донде рисува
"Слънчогледи"-те на Ван Гог
изкуство ли създава?
Създава? Ли?
Репродукция.
Ре - продукция...
Продукция...
Конфекция...
За тези, които искат да имат оригинала.
Но не могат.
За тях рисува Донде.
И заради възхитените очи,
които ще му кажат "Браво!"

Браво, имитаторе...
А в чуждите картини ти къде си?

Когато Ван Гог
е болял от
НУЖДА
да рисува,
ти къде беше?

Омръзнах си...
омръзнах си на себе си.

Добре, че има още
парченца самородни...
да пия от тях.
Когато ме превръщат във клише.

А с моята поезия сме от години заедно...
Сраснали сме се.
Оцеляваме една чрез друга
в някаква наша си симбиоза от думи...

Но ще си тръгна.

Да спра да пиша...
да пиша в бяло...
да пиша друго...

В името на конфекцията.

(Когато Донде рисува
за масите,
светът няма нужда от друго.
Кой е луд да плаща
за овехтели оригинали?)

Рисувай, Даниеле...
Слънчогледи...

1 коментар:

 1. Let's turn ART into ready-made clothes store

  (or the importance of being liked )

  I 'm putting on
  yellow flowers
  and I'm striding
  through the dawn
  I know only fairies
  who have gathered
  will recognize me , though
  there are three glass balls
  sleeping into my pocket
  From Milan
  where I have never been
  there is a smell of coffee
  coming from somewhere
  it is morning ...
  I don't drink coffee...

  If It wasn't me,
  I would be a lady-bird

  To close the chaos of you imaginary words
  ...it is much more easier when the poem is free
  But it gets in the way of my poetry

  But my poetry is ..not here
  it has turned into a ready-made clothes store

  When Donde is drawing
  Van Gogh "Sunflowers"...
  Is this art that He creates
  Creates ? Does he ?
  Re-production.
  production
  Ready-made .
  For those who want
  to posses the original
  But cannot
  Donde is drawing for them
  and For those excited eyes
  that will tell him "Bravo ! "

  "Bravo" to you, genius imitator
  and where are you in the other paintings ...?

  When Van Gogh has felt the painful need
  to draw , where were you ?

  I 'm fed up ...
  I'm fed up of myself

  It's good that there are pieces of
  virgin and native ...to drink from them
  when they are turning me into a cliche .

  And my poetry and I - we've been together for so long
  we've become one whole.
  We survive one via the other
  in some kind of weird symbiosis of words

  But I'll leave
  to stop writing
  to write in blank verse

  In the name of the ready-made goods

  (When Donde draws for the masses
  the world needs nothing more
  Nobody is so mad to pay for
  some ancient old originals ? )

  Keep on drawing, Daniel
  Keep on drawing "Sunflowers"...

  ОтговорИзтриване

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.