Обяснимо е...

Обърканите сенки на дъжда
чертаят по прозорците пътеки.
И всичко е различно, за това
се чувствам някак безгранично лека.
По хоризонта кацат светлинки,
които вятърът раздухва. И изгарят.
Небето е вода, която спи
в протегнатите длани на безкрая.
Момичето ти (тоест, аз) е звън
във празното пространство на Всемира.
А ти повтаряш още онзи сън,
във който мислите и те намират.
Но всичко е различно, за това
часовникът звъни - да се събудиш.
Обърканите сенки на дъжда
понякога се чувстват пеперуди...

2 коментара:

 1. It's easy to explain...

  The baffled shadows of the falling rain
  are drawing paths onto the window panes
  and all is different , there's no pain
  there is no limit, I feel light again

  On the horizon bits of light are perching
  the wind is blowing them and they are glowing
  the sky is just some water that is searching
  to fall down from the endless palms and flow in

  Your girls ( well I mean me) is just a sound
  into the empty space of all the galazies
  and You repeat that dream , when you get found
  by all her thoughts , there is no fallacy

  But all is different ,probably that's why
  the clock is buzzing - you should wake
  the baffled shadows of the rain and sky
  now feel like butterflies -for someone's sake...

  ОтговорИзтриване

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.