Почти като теб...

Където се докосват ветровете,
над спящите дървета през нощта,
проблясва за секунда нещо светло
и сякаш се превръща във звезда.

Минава като шепот в тъмнината
и тихичко звъни с прозрачен глас.
Почуква с плахи пръсти по стъклата
и в стаята ми влиза Тишина.

Присяда на леглото срамежливо
(навярно както би направил ти).
И с леките си длани ме завива
и слага сън във моите очи.

А после ... сигурно си тръгва.
Не зная...аз отдавна спя.
Но знам - ще спре за миг на ъгъла,
преди да се превърне във тъга.

2 коментара:

 1. Almost like You ...

  The place where the winds get a touch
  above the sleeping trees at night
  there comes something as shiny as latch
  and turns into star ,twinkling and bright

  It passes like a whisper in the darkness
  and echoes like a bell with voice like glass
  it knocks with timid fingers ,as if crashes
  and entering my room ..The Silence pass

  It takes a seat onto my bed,and pretty shy
  probably just... like You... would have done it
  and covers me with hands , and makes me fly
  then puts a slumber in my eyes (this is the summit)

  And then... it probably just leaves away
  I do not know for sure , I am fast asleep
  But in the corner it stops while in his way
  before it's become a sadness blue... deep ....

  ОтговорИзтриване

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.