Историйка от преди електричеството

Пазачът на фара въздиша солено
и всички вълни са му приливни.
По залез небето му пее в червено,
и жълто се буди със изгрева.

Очите му знаят крилете на птиците
и всяка звезда от къде е.
Когато вали, му нагарча в зениците.
Пазачът на фара не пее.

В мъглата фенерът му ражда утехи
и скрива във шепи молитвите.
Гласът му понякога става на шепот,
когато разказва на рибите.

Докосва небето. Така е високо...
И дава надежда на кораба.
Пазачът на фара е дом и посока,
закрила, и сила, и вяра.

След всяка разпенена буря замлъква,
по-светъл от слънце и огън.
Когато е тъжен, морето помръква
и дълго се чувства виновно.

Пазачът на фара отдавна го няма.
Но диша солено прозорчето.
Усмихва се там, на картината само
зеленото мъничко корабче...

2 коментара:

 1. A story from the time
  when there was no electricity

  The lighthouse keeper breathes heavily , saulty
  and all the waves down are coming , high-tide
  at sun-set the sky sings in red, but not faulty
  sunrise in the morning comes with yellowish light

  His eyes know so well the wings of the birds
  he knows every star ,the place it belongs
  when rain's falling down , sometimes it hurts
  down in his eyes - when he can't sing a song

  In the thick fog his lighthouse brings so much comfort
  and it hides many prayers into his concrete hands
  when he stars telling stories to the fishes around him
  as a whisper, so soft, his voice sometimes becomes

  He touches the sky ...It's so lofty and high
  and he brings a hope to the far-distant ship
  the lighthouse keeper is a home that says " Hi ! "
  direction and strength ,real shelter, belief...

  He stay there silent after every strom raging
  he's lighter than Sun and hotter than Fire
  when he is sad - the sea's dark,as if aging
  and all salty water feels the guilty desire

  The lighthouse keeper isn't here no more
  but the small window breathes heavy with salt
  there's a smile in the picture ,just like before
  from a small greeny ship ,there can't be any fault...

  ОтговорИзтриване

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.