Един почти завършен пейзаж...

Балетните пантофки на Нощта
танцуват по опънатите жици.
По покривите уморено спят
антени, ветропоказатели и птици.
Един оркестър от безброй звезди
почти безшумно свири сонатина.
А Вятърът приглася и шепти,
минавайки на пръсти над комините.
Един внезапно нежен син неон
забравя, че е сложен за реклама.
И пръска малки снопчета сребро
по сивите ръце на тротоарите.
А облаците стават на коне.
Луната е далечна и голяма.
Докосвам с устни близкото небе.
Целувам го, защото теб те няма.


Poetic Sonatina

2 коментара:

 1. A landscape that is almost complete

  The dancing slippers of the Night-cavatina
  are moving gently on wires - stretched out
  on the roofs weather-cocks , birds and antennas
  are sleeping tiredly ...without a sound
  An enormous orchestra made of billion stars
  is playing very silently a small sonatina
  the wind is whispering there at last
  passing on tip-toes by the chimneys-arena
  A sudden and tender blue neon light
  forgets for a while that it cannot talk :-))
  it is spreading small rays of silver , so bright
  on the dark grayish hands of the sidewalks.
  And all the clouds turn into white horses
  the Moon is so far , so huge and so round
  I'm touching with my lips the sky that is crossing
  my way because...because you aren't around ...

  ОтговорИзтриване

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.