безкръвно

Лилиев

Най-дългото очакване приключи.
На края... не се случи нищо.
Вратата ми самичка се заключи.
Не иска вече ничие завръщане.
Дали е тъжно... Тъжно е, навярно.
Но нямам сетива да го усетя.
Превърната съм в зима.
От полярните.
И айсбергите смачкаха сърцето ми.
Научих си уроците.
С отличен
взех изпита. Най-трудния си изпит -
до лудост и до смърт да го обичам
и да съм ничия.
Най-ничия от всички.