Луна в шепите

От ляво на Луната пада дъжд.
От дясно - падат думи.
Почти внезапно, много изведнъж,
Луната заприличва на безумие,
поникнало в мастилено небе,
като една златиста, обла грешка.
И аз се мъча да я стигна със ръце,
макар да знам, че сигурно е тежко
да извървя пътеките пред мен,
прегърнала сълзите на Луната...
И въпреки това, ще е добре.
Поне ще имам пътепоказател.
Поне ще имам снопче светлина
и някой, който да прегръщам...
Ще имам себе си, една Луна
и още сто пътеки за невръщане.

2 коментара:

 1. A handful full of Moon

  On the left of the Moon - falls the rain
  on the right on the Moon -words are falling
  almost suddenly , now and again
  the Moon seems like a mad calling
  like a golden round-shaped mistake
  I'm trying to reach her with my woman's hands
  although I know there can be a sharp ache
  when I have to walk the all the paths of the land
  Embracing the tears of this yellow round planet
  and no matter this fact I know it will be good
  I will have a weather cock - pointing , and finding
  the rays full of light , I am sure I would ...
  I also will have Someone to embrace
  I will have myself , a round yellow Moon
  and will also have my own woman's face
  and a hundred paths for NOT getting back soon ...

  ОтговорИзтриване

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.