lunatique

Луната е тънка и остра.
Такива луни не харесвам.
Порязват Небето. И просто
изглеждат ужасно нечестни.
Такива луни не обичам.
От тях ми е тъжно. И голо.
Небето горчи. И изтича
напълно отвесно надолу.
Звездите са паднали ниско
и молят Нощта да ги вземе.
Луната блести. Като писък,
застинал във глухо безвремие.