Над Земята...

Една пътека странно окуця.
Компасът и посочи към небето.
Опита се стане на звезда,
ала и липсваха два грама светлост.

Прибрах я в джоба си, навита на ролце.
Не можех да я изоставя безпричинно.
Пътеките ... и те са сърце.
Но не като човешко. А невинно.

Помислих си, че пак ще оживее.
Понеже чувах – стъпките звънят.
Така и стана – днес е на небето ми,
превърнала се в малък Млечен път...

2 коментара:

 1. Above the Earth...

  A narrow path now started a bit limping
  its compass showed up, right to the sky
  it tried to be Star,it started glintling
  but it missed the lightness to go with a sigh

  In my pocket I put her,folded in a roll
  I couldn't just leave her without a reason
  Paths have theirs hearts,they are tiny, though
  though not just like human, but innocent,decent

  I thought It would ,maybe, somehow survive
  I could hear her steps as a gentle soft sway
  it did happen so - today She's up and alive
  it simply has turned in a small Milky way...

  ОтговорИзтриване

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.